School Books
Ta Gaeilge Agam 3 Higher Level (Incl. Workbook)
+

Ta Gaeilge Agam 3 Higher Level (Incl. Workbook)

by Fallons
Barcode: 9780714426730
Price: €24.95
Buy 1 New

lúdaíonn Tá Gaeilge Agam! 3 gach gné de chúrsa Gaeilge na Sraithe Sóisearaí idir theanga agus litríocht. Seo mar a fhreagraíonn leagan amach an leabhair do na trí shnáithe.

Snáithe 1: Cumas Cumarsáide

Na Bunchlocha – Sna Bunchlocha, leagtar síos bunsraith na foghlama agus múintear an teanga atá riachtanach chun plé le hábhar agus le topaicí an aonaid.

An Taifead Pearsanta – Insíonn na daltaí ‘a scéal féin’ sa Taifead Pearsanta trí úsáid a bhaint as na Bunchlocha. Coinníonn siad an ‘taifead’ seo agus is féidir leo filleadh air arís agus arís eile agus iad i mbun tascanna ranga, tionscnamh agus cur i láthair.

Seo Linn! – Sa roinn seo, forbraíonn na daltaí a gcuid scileanna léitheoireachta, scríbhneoireachta agus labhartha ar bhealach cumarsáideach idirghníomhach.

Éistimis! – Sa roinn seo, cuireann na daltaí lena scileanna cluastuisceana, lena ngabhchumas teanga agus lena dtuiscint ar an teanga labhartha agus ar chanúintí na Gaeilge.           

Staff Picks
First Bead Maze
Price: €15.00
Shape Sorting Cube
Price: €15.00
Wooden Abacus
Price: €18.00
Buy 1 New
Buy 1 New
Buy 1 New
School Book Lists

Find your schoolbook list.  Ask us to add your list to the website!

Please click on your county below to see if your booklist has been added to our website. If your list does not appear you can order using the drop down menu to the left of the screen or you can email your list to info@openingminds.ie and we will add it to our website.

Remember to adjust your stationery quantities according to your booklist .


Or enter a Quickcode:
If you have a voucher code please enter it at the checkout.
Online Services
Latest News

University Games and Paul Lamond Games

Weekly Study Planner

Competition Time on our Facebook page

€2.00 Off Less Stress More Success

50% Off Toys Online and Instore

Our Shops

View map

Dun Laoghaire — 01 2304675

Stillorgan Orpen — 01 2836477

Ashbourne, Web Unit — 01 8353411

Drogheda, Laurence Centre — 041 9842847

Ballinteer — 01 2962027

Social
Find Opening Minds on:

  Facebook

  Twitter

  Google +