School Books
Am Gno
+

Am Gno

by Educational Company
Barcode: 9781845367473
Price: €31.95
Buy 1 New

Téacs nua cuimsitheach do Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí a scríobh múinteoirí oilte

Luaitear Torthaí Foghlama go soiléir i dteanga shimplí ag tús gach caibidle bunaithe ar ráitis foghlama na sonraíochta

Déanann íocóin naisc fhollasacha le gníomhaíochtaí a chothaíonn Príomhscileanna na ndaltaí sa tSraith Shóisearach

Tá gníomhaíochtaí a thugann deis maidir leis an bhfoghlaim a threisiú agus a thuilleadh taighde agus fiosruithe a dhéanamh fite fuaite ar fud gach caibidle

Tá an teanga agus an dearadh curtha in oiriúint do dhaltaí

Tugtar liosta príomhthéarmaí do gach caibidil d'fhonn cuidiú leis an litearthacht agus le súil siar a chaitheamh ar an ábhar

Tugtar cás-staidéir agus samplaí a nascann an staidéar gnó le saol na ndaltaí           

Books for Adults and Children
Buy 1 New
Buy 1 New
Buy 1 New
Late Show
Price: €4.50
Owl Babies + DVD
Price: €4.50
Pulse
Price: €4.50
Buy 1 New
Buy 1 New
Buy 1 New
Stars of Fortune
Price: €4.50
The Queen's Promise
Price: €4.50
Two Women
Price: €4.50
Buy 1 New
Buy 1 New
Buy 1 New
Find Your Book List

Or enter a Quickcode to go direct:
Online Services
Latest News

30% Off All Toys Today and Tomorrow

Learning Resources

Christmas Opening Hours

30% Off all Toys and Children's books

Late Night Shopping

Our Shops

View map

Ashbourne, Web Unit — 01 8353411

Social
Find Opening Minds on:

  Facebook

  Twitter

  Google +