School Books
Spreagadh Irish for Leaving Cert Ordinary Level
+

Spreagadh Irish for Leaving Cert Ordinary Level

by Caitríona Ní Shúilleabháin / Gill And Macmillan
Barcode: 9780717155972
Price: €32.95
Buy 1 New

Téacsleabhar spreagúil sothuigthe do dhaltaí na Gaeilge Gnáthleibhéil

Cur chuige comhtháite téamach i gcás ábhar an chúrsa mar a mholann An Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigirí

Nótaí agus freagraí samplacha don fhilíocht, phrós agus don cheapadóireacht

Cuidíonn na léaráidí agus na léirithe grafacha le foghlaimeoirí físiúla an fhilíocht agus an prós a thuiscint

Cuireann ábhar dílis mealltach agus tráthúil le beocht na míreanna Ceapadóireachta agus Léamhthuisceana

Meallann na modheolaíochtaí gníomhacha foghlama, amhail obair bheirte, obair ghrúpa agus diancheistiú na daltaí agus forbraíonn siad a gcuid scileanna cainte

Cuidíonn na Naisc idirlín agus na Míreanna Físe le hidirghníomhaíocht TFC agus clos-amhairc leis an teanga a chur chun cinn

Cúinne litearthachta ina bhfuil béim ar fhorbairt stór focal an dalta

Deiseanna measúnaithe chun foghlama (AfL) agus féinmheastóireachta

Caibidil ina ndírítear ar an scrúdú agus ina bhfuil nótaí agus leideanna faoi gach gné den scrúdú gnáthleibhéil           

Recyclable Book Covers
Buy 1 New
Buy 1 New
School Book Lists

Find your schoolbook list.  Ask us to add your list to the website!

Please click on your county below to see if your booklist has been added to our website. If your list does not appear you can order using the drop down menu to the left of the screen or you can email your list to info@openingminds.ie and we will add it to our website.

Remember to adjust your stationery quantities according to your booklist .


Or enter a Quickcode:
If you have a voucher code please enter it at the checkout.
Online Services
Latest News

Covering options and the enviroment

Booklists

Competition Winner

A Gift for the Child in your Life

Massive Reductions On Globes and Atlases

Our Shops

View map

Dun Laoghaire — 01 2304675

Stillorgan Orpen — 01 2836477

Ashbourne, Web Unit — 01 8353411

Drogheda, Laurence Centre — 041 9842847

Ballinteer — 01 2962027

Social
Find Opening Minds on:

  Facebook

  Twitter

  Google +