School Books
Samhlaiocht
+

Samhlaiocht

by Caitríona Ní Shúilleabháin and Triona Gerathy / Gill And Macmillan
Barcode: 9780717155989
Price: €33.95
Buy 1 New

Ag treorú dhaltaí Ardteistiméireachta Gaeilge (ardleibhéal) le hardtorthaí a bhaint amach

Cur chuige comhtháite téamach mar a mholann an Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigirí

Rannóg ar leith don Litríocht Bhreise ina bhfuil nótaí ar An Triail agus A Thig Ná Tit Orm

Téacsanna agus ceisteanna tráthúla, ar nós na gceann a bhíonn sna scrúduithe féin, sna rannóga Léamhthuisceana

Ábhar cainte comhtháite agus tosaíocht tugtha dó i ngach aonad

Cleachtaí cluastuisceana a thagann le leagan amach an scrúdaithe

Aonad faoi leith ina bhfuil comhairle, nótaí agus leideanna faoi gach gné den scrúdú

Nótaí mionsonraithe d’fhilíocht, phrós agus aistí an chúrsa; san áireamh anseo tá meabhairmhapaí, achoimrí físiúla ar na scéalta, eagraithe grafacha agus freagraí samplacha

Deiseanna don taighde neamhspleách, obair bheirte, obair ghrúpa agus don fhéinmheasúnú

Caibidil chuimsitheach gramadaí           

Staff Picks
Wooden Birthday Cake
Price: €25.00
Triple-layer Party Cake
Price: €25.00
Buy 1 New
Buy 1 New
Buy 1 New
School Book Lists

Find your schoolbook list.  Ask us to add your list to the website!

Please click on your county below to see if your booklist has been added to our website. If your list does not appear you can order using the drop down menu to the left of the screen or you can email your list to info@openingminds.ie and we will add it to our website.

Remember to adjust your stationery quantities according to your booklist .


Or enter a Quickcode:
If you have a voucher code please enter it at the checkout.
Online Services
Latest News

Black Friday

EDCO EXAM PAPERS FOR JUNIOR CYCLE

Covering options and the environment

Booklists

Competition Winner

Our Shops

View map

Dun Laoghaire — 01 2304675

Stillorgan Orpen — 01 2836477

Ashbourne, Web Unit — 01 8353411

Drogheda, Laurence Centre — 041 9842847

Ballinteer — 01 2962027

Social
Find Opening Minds on:

  Facebook

  Twitter

  Google +