School Books
Samhlaiocht LC Higher Level
+

Samhlaiocht LC Higher Level

by Caitríona Ní Shúilleabháin and Triona Gerathy / Gill And Macmillan
Barcode: 9780717155989
Price: €34.95
Buy 1 New

Ag treorú dhaltaí Ardteistiméireachta Gaeilge (ardleibhéal) le hardtorthaí a bhaint amach

Cur chuige comhtháite téamach mar a mholann an Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigirí

Rannóg ar leith don Litríocht Bhreise ina bhfuil nótaí ar An Triail agus A Thig Ná Tit Orm

Téacsanna agus ceisteanna tráthúla, ar nós na gceann a bhíonn sna scrúduithe féin, sna rannóga Léamhthuisceana

Ábhar cainte comhtháite agus tosaíocht tugtha dó i ngach aonad

Cleachtaí cluastuisceana a thagann le leagan amach an scrúdaithe

Aonad faoi leith ina bhfuil comhairle, nótaí agus leideanna faoi gach gné den scrúdú

Nótaí mionsonraithe d’fhilíocht, phrós agus aistí an chúrsa; san áireamh anseo tá meabhairmhapaí, achoimrí físiúla ar na scéalta, eagraithe grafacha agus freagraí samplacha

Deiseanna don taighde neamhspleách, obair bheirte, obair ghrúpa agus don fhéinmheasúnú

Caibidil chuimsitheach gramadaí           

Jigsaws
Fire Fighter Puzzle
Price: €16.00
Veterinary Puzzle
Price: €16.00
Buy 1 New
Buy 1 New
Buy 1 New
Find Your Book List

Or enter a Quickcode to go direct:
Online Services
Latest News

Reopening of our shops

Introducing Xyloba

Online open again!

Shipping of Orders Temporarily Suspended

Change the perspective!

Our Shops

View map

Dun Laoghaire — 01 2304675

Stillorgan Orpen — 01 2836477

Ashbourne, Web Unit — 01 8353411

Drogheda, Laurence Centre — 041 9842847

Ballinteer — 01 2962027

Social
Find Opening Minds on:

  Facebook

  Twitter

  Google +